ROBOTIKOS TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UAB „LITPOLSTAR“ GAMYBOS SKAITMENINIMO PROCESE


2019 m. Birželio 25 d.

Projekto tikslas –   spartinti darbo  našumo  bei  konkurencingumo augimą, įmonėje įdiegiant  elektroninę  verslo valdymo  sistemą – kompleksinį  visų verslo procesų  automatizavimo  sprendimą, kurio nauda  įmonei:  sumažės valdymo darbo sąnaudos,  bus optimaliau panaudojami technologiniai pajėgumai, geriau  aptarnaujami užsakovai, įdiegiama apmokėjimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema  ir kt.  Projekto  įgyvendinimo  metu  įdiegus e

 UAB „Litpolstar“ –  įmonė,  vykdanti veiklą pagal EVRK 2 red. kitų plastikinių gaminių gamyba (klasė 22.29). Tikslesnis gamybos apibūdinimas, tai plastmasės gaminių liejimas įpurškimo būdu, plastiko pjovimas, graviravimas lazeriu, lankstymas, klijavimas, bigavimas, iškirtimas, CNC pjovimas ir graviravimas, nestandartinės produkcijos iš plastiko, naudojant metalo, medžio komplektuojančius gaminius, gamyba. Įmonė nuolat investuojanti  į naujas technologijas, šiuo metu vykdo projektą „Robotikos technologijų diegimas UAB „Litpolstar“ gamybos  skaitmeninimo procese“,  projekto  Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0043. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 117 800,00 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.  Įgyvendinant  projektą,  bendrovė planuoja įdiegti robotizuotą darbo centrą, kurį sudarys du robotai ir pagalbinės sistemos, užtikrinančios optimalų robotų funkcionavimą.  Po projekto įgyvendinimo, surenkamų plastiko produktų gamybos augimas, bei tolesnis gamybos – technologinių procesų tobulinimas užtikrins  šių gaminių paklausos  patenkinimą. Techninius  sprendimus  planuojama  įdiegti  iki  2021 m. sausio 30 d.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengtas skaitmenizuotas robotinis darbo centras  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

naujienos