ES projektai 2022-03-18T10:33:03+00:00

Vykdomi ES paramos fondo projektai

2022 m. kovo 18 d.

Produkcijos pardavimo procesų skaitmenizavimas diegiant e. komercijos modelį UAB „Litpolstar“

UAB „Litpostar“ atlieka plastmasės gaminių liejimą įpurškimo būdu, plastiko pjovimą, graviravimą lazeriu, lankstymą, klijavimą, bigavimą, iškirtimą, pjovimą ir graviravimą CNC staklėmis, nestandartinės produkcijos iš plastiko, naudojant metalo, medžio komplektuojančius gaminius gamybą. Įmonė siekdama padidinti įmonės pajamas ir pelningumą, vykdo projektą „Produkcijos pardavimo procesų skaitmenizavimas diegiant e. komercijos modelį UAB „Litpolstar“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur. Visa projekto vertė – 66 300,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurta klientų savitarna el. prekybos platformoje ir išteklių valdymo sistemos integracija. Projektas pradėtas 2022 m. vasario 15 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 17 d.

Projekto įgyvendinimas automatizuos UAB „Litpolstar“ klientų užsakymus ir atsiskaitymą už juos, išteklių valdymo sistemos integravimas skaitmenizuos išteklių valdymo procesus šiems užsakymams. Ši priemonė sujungs ir padidins įmonės verslo procesų efektyvumą.

E-pardavimo sandorių skaitmeninimas išskirs įmonę iš kitų analogiška veikla užsiimančių įmonių. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins pajamas ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus formuojamas ilgalaikis įmonės žinomumas bei pridedamoji vertė, kuri turės tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo.

2019 m. rugsėjo 03 d.

UAB „Litpolstar“ vykdo projektą „UAB „Litpolstar“ eksporto apimčių didinimas“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0165. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 83.204 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant  projektą,  bendrovė   dalyvaus  8 svarbiausiose  šakai  parodose tikslinėse eksporto rinkose. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus  formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas.

2019 m. Birželio 25 d.

ROBOTIKOS TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UAB „LITPOLSTAR“ GAMYBOS SKAITMENINIMO PROCESE

 UAB „Litpolstar“ –  įmonė,  vykdanti veiklą pagal EVRK 2 red. kitų plastikinių gaminių gamyba (klasė 22.29). Tikslesnis gamybos apibūdinimas, tai plastmasės gaminių liejimas įpurškimo būdu, plastiko pjovimas, graviravimas lazeriu, lankstymas, klijavimas, bigavimas, iškirtimas, CNC pjovimas ir graviravimas, nestandartinės produkcijos iš plastiko, naudojant metalo, medžio komplektuojančius gaminius, gamyba. Įmonė nuolat investuojanti  į naujas technologijas, šiuo metu vykdo projektą „Robotikos technologijų diegimas UAB „Litpolstar“ gamybos  skaitmeninimo procese“,  projekto  Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0043. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 117 800,00 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.  Įgyvendinant  projektą,  bendrovė planuoja įdiegti robotizuotą darbo centrą, kurį sudarys du robotai ir pagalbinės sistemos, užtikrinančios optimalų robotų funkcionavimą.  Po projekto įgyvendinimo, surenkamų plastiko produktų gamybos augimas, bei tolesnis gamybos – technologinių procesų tobulinimas užtikrins  šių gaminių paklausos  patenkinimą. Techninius  sprendimus  planuojama  įdiegti  iki  2021 m. sausio 30 d.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengtas skaitmenizuotas robotinis darbo centras  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

ELEKTRONINIŲ  VERSLO  SPRENDIMŲ  DIEGIMAS UAB  „LITPOLSTAR“

Projekto tikslas –   spartinti darbo  našumo  bei  konkurencingumo augimą, įmonėje įdiegiant  elektroninę  verslo valdymo  sistemą – kompleksinį  visų verslo procesų  automatizavimo  sprendimą, kurio nauda  įmonei:  sumažės valdymo darbo sąnaudos,  bus optimaliau panaudojami technologiniai pajėgumai, geriau  aptarnaujami užsakovai, įdiegiama apmokėjimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema  ir kt.  Projekto  įgyvendinimo  metu  įdiegus elektroninio verslo valdymo sistemą, bus  įsigyta  tinkamam  jos  funkcionavimui  reikalinga  kompiuterinė  technika.

Projekto biudžetas: 19.154,25 Eur.

Gautas finansavimas: 11.492,55 Eur.

Finansuojama  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo.

Projektą vysto:

 

UAB  „LITPOLSTAR“  EKSPORTO VYSTYMO PROJEKTAS

Projekto tikslas – spartinti darbo našumo bei konkurencingumo augimą, įmonei dalyvaujant svarbiausiose šakai tarptautinėse parodose. Bendrovės planingo dalyvavimo tarptautinėse parodose uždaviniai: verslo ryšių su partneriais tikslinėse eksporto rinkose, į kurias eksportuojama ar planuojama eksportuoti produkcija, užmezgimas bei produktyvių santykių su užsakovais palaikymas. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos įmonės bei jos produkcijos didesniam žinomumui užsienio rinkose.

Projekto biudžetas: 86.965,00 Eur.

Gautas finansavimas: 43.482,50 Eur.

Finansuojama  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo.

Projektą vysto: