UAB „Litpolstar“ vykdo projektą „UAB „Litpolstar“ eksporto apimčių didinimas“


2019 m. rugsėjo 03 d.

UAB „Litpolstar“ vykdo projektą „UAB „Litpolstar“ eksporto apimčių didinimas“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0165. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 83.204 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant  projektą,  bendrovė   dalyvaus  8 svarbiausiose  šakai  parodose tikslinėse eksporto rinkose. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus  formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas.

naujienos