ELEKTRONINIŲ  VERSLO  SPRENDIMŲ  DIEGIMAS UAB  „LITPOLSTAR“

Projekto tikslas –   spartinti darbo  našumo  bei  konkurencingumo augimą, įmonėje įdiegiant  elektroninę  verslo valdymo  sistemą – kompleksinį  visų verslo procesų  automatizavimo  sprendimą, kurio nauda  įmonei:  sumažės valdymo darbo sąnaudos,  bus optimaliau panaudojami technologiniai pajėgumai, geriau  aptarnaujami užsakovai, įdiegiama apmokėjimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema  ir kt.  Projekto  įgyvendinimo  metu  įdiegus elektroninio verslo valdymo sistemą, bus  įsigyta  tinkamam  jos  funkcionavimui  reikalinga  kompiuterinė  technika.

Projekto biudžetas: 19.154,25 Eur.

Gautas finansavimas: 11.492,55 Eur.

Finansuojama  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo.

Projektą vysto:

naujienos