UAB  „LITPOLSTAR“  EKSPORTO VYSTYMO PROJEKTAS

Projekto tikslas – spartinti darbo našumo bei konkurencingumo augimą, įmonei dalyvaujant svarbiausiose šakai tarptautinėse parodose. Bendrovės planingo dalyvavimo tarptautinėse parodose uždaviniai: verslo ryšių su partneriais tikslinėse eksporto rinkose, į kurias eksportuojama ar planuojama eksportuoti produkcija, užmezgimas bei produktyvių santykių su užsakovais palaikymas. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos įmonės bei jos produkcijos didesniam žinomumui užsienio rinkose.

Projekto biudžetas: 86.965,00 Eur.

Gautas finansavimas: 43.482,50 Eur.

Finansuojama  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo.

Projektą vysto:

naujienos